Om klubben

Stiftelse av Randsfjord Fuglehundklubb

Randsfjord Fuglehundklubb (RFK) ble stiftet i 1984 for å ta vare på et gryende og aktivt fuglehundmiljø på Jevnaker og tilgrensende områder, men har også Hønefoss som et naturlig geografisk midtpunkt for disse aktivitetene.

Det foregår også arrangementer lokalt i regi av klubben andre steder som: Kongsberg, Asker, Vikersund og i Ask området.