Årsmøte

Nyheter » Årsmøte

Publisert den 16. feb 2018, 9:21:00

Randsfjord FK har berammet årsmøte 2018 til tirsdag 20. mars 2018 kl. 18.30. Møtet finner sted i klubbens lokaler i Kefas-bygget, Hønefoss.

Forslag på kandidater tilstyremedlemmer/tillittsverv må meldes til valgkomiteens leder, Sverre Haugli, innen 20. februar 2018.

...

Likeledes må evt. saker/forslag som medlemmene ønsker at årsmøtet skal behandle fremsendes til styrets leder, Jon Ivar Søhus, innen 20. februar 2018.

Hilsen styret

 

Årsberetning finner du her og regnskap/budsjett finner du her